Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng cục Thể dục thể thao: thông báo kết quả đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị các môn thể thao Canoeing, Rowing,Thể dục dụng cụ phục vụ các đội tuyển thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

20/12/2016 | 16:29

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thể dục thể thao

Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị các môn thể thao Canoeing, Rowing, Thể dục dụng cụ phục vụ các đội tuyển thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014   

2. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ các đội tuyển thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Giá gói thầu được duyệt: 13.314.314.000 đồng (Bằng chữ: mười ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu, ba trăm mười bốn ngàn đồng chẵn)

Quyết định phê duyệt: Số 405/QĐ-VP ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao

Giá trúng thầu: 12.754.634.000 đồng (Bằng chữ: mười hai tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm ba mươi tư ngàn đồng chẵn)

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trung Kiên

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×