Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng Cục Du lịch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền quảng bá về chương trình kích cầu du lịch nội địa “người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam” trên các biển quảng cáo tấm lớn, biển quảng cáo điện tử

01/09/2015 | 16:38

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng Cục Du lịch

- Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39423760            Fax: 04.39424115-04.39426860
                    
2. Tên dự án: Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch năm 2014

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

2. Tên gói thầu: Tuyên truyền quảng bá về chương trình kích cầu du lịch nội địa “ người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam” trên các biển quảng cáo tấm lớn, biển quảng cáo điện tử.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Kết qủa đấu thầu: Đã lựa chọn được 01 nhà thầu

5. Quyết định phê duyệt số: 620/QĐ-TCDL ngày 26/8/2015

6. Giá trúng thầu: 1.196.000.000đ (một tỷ một trăm chính mươi sáu triệu đồng).

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Mặt Trời Vàng

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×