Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tổng Cục Du lịch báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tại các nút giao thông, cửa khẩu quốc tế, sân bay, trung tâm mua sắm, siêu thị và trung tâm du lịch lớn với logo và slogan mới của Việt Nam

06/12/2014 | 09:53

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng Cục Du lịch
- Địa chỉ: Đường 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.39423760          Fax:04.39424115 - 04.39426860                 
2. Tên dự án: Chương trình hành động quốc gia về Du lịch năm 2014

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tại các nút giao thông, cửa khẩu quốc tế, sân bay, trung tâm mua sắm, siêu thị và trung tâm du lịch lớn với logo và slogan mới của Việt Nam

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

3. Giá trúng thầu: 1.998.000.000 đồng

4. Nhà thầu trúng thầu:  Công ty TNHH Mặt trời vàng

5. Quyết định phê duyệt: Số 729/QĐ-TCDL ngày 2 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tại các nút giao thông, cửa khẩu quốc tế, sân bay, trung tâm mua sắm, siêu thị và trung tâm du lịch lớn với logo và slogan mới của Việt Nam

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Xây dựng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán trước ngày 31/12/2014

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×