Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công sân tập golf của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

02/11/2016 | 14:43

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 
- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Thi công Sân tập golf.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn được 01 nhà thầu trong số 03 nhà thầu tham gia đấu thầu.

4. Giá hợp đồng sau giảm giá: 8.247.871.170 đồng (Đã bao gồm thuế VAT). (Tám tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi mốt nghìn, một trăm bảy mươi đồng)

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển Nông thôn.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 140 ngày.


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×