Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Thông báo Công ty cổ phần In Trần Phú thông báo tổ chức đấu giá bán cổ phần trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

27/04/2018 | 15:07

THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ 
DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỞ HỮU

Căn cứ  Quyết định số 1181/QĐ-BVHTTDL  ngày 04/04/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại CTCP In Trần Phú, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 71-73-75 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3829 1944        Fax: (84-28) 3822 4996

2. Ngành nghề kinh doanh chính: In ấn; Dịch vụ liên quan đến in ấn; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, …

3.  Vốn điều lệ: 283.246.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu đồng), tương ứng số lượng 28.324.600 cổ phần.

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 5.664.920 cổ phần (tương ứng 20% vốn điều lệ).

5.  Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

6.  Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

7. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần In Trần Phú do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

8.  Cổ phần chào bán ra công chúng qua đấu giá:

-    Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông  - Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.664.920 cổ phần

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 26/04/2018 đến 16h00 ngày 17/05/2018 tại các Đại lý đấu giá.

10.  Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 23/05/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 25/05/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/05/2018 đến ngày 04/06/2018 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin bán đấu giá được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần In Trần Phú (http://intranphu.vn/), Công ty CP Chứng khoán Asean (www.aseansc.com.vn ) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×