Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm đàn piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn

28/07/2015 | 13:56

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo
: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.38225841                Fax: 08.38220916
                    
2. Tên dự án: Mua sắm đàn piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.  Tên gói thầu: Mua sắm đàn piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn

2.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước

3.  Quyết định phê duyệt số: 402/QĐ-NVHCM, ngày 13/7/2015

4.  Giá gói thầu: 5.495.500.000 (Năm tỷ bốn trăm chính mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng)

5.  Giá trúng thầu: 5.400.000.000đ (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).

6.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình

7.  Hình thức hợp đồng:
Hợp đồng trọn gói

8.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×