Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch đấu thầu dự án “Mua đàn Piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn”

20/05/2015 | 16:34

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

        - Địa chỉ: Số 112 Nguyễn Du - P. Bến Thành - Q.1 - TPHCM

         - Điện thoại: 08.38225841           Fax: 08.3220916

2. Tên dự án:
Mua đàn Piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1140/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Chủ đầu tư: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

5. Tổng mức đầu tư: 5.526.752.000đ

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( 1000 VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

H́ình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

15.769.000

NSSN

Chỉ định thầu

Quý II-III năm 2015

Trọn gói

70 ngày

2

Thẩm định hồ sơ mời thầu

2.198.000

NSSN

Chỉ định thầu

Quý II-III năm 2015

Trọn gói

10 ngày

3

Thẩm định kết quả đấu thầu

2.198.000

NSSN

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2015

Trọn gói

10 ngày

4

Mua đàn Piano Fazioli phục vụ đào tạo và biểu diễn

5.494.500.000

NSSN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý III-IV năm 2015

Trọn gói

180 ngày

Tổng giá gói các thầu

5.514.665.000 đồng

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×