Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ các đội dự tuyển bóng đá trẻ quốc gia 2015

07/07/2015 | 15:51

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:
Liên đoàn bóng đá Việt Nam

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ các đội dự tuyển bóng đá trẻ quốc gia 2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ các đội dự tuyển bóng đá trẻ quốc gia 2015

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

3. Giá gói thầu: 1.216.220.000đ

4. Giá trúng thầu: 1.216.219.998đ

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Sao Việt Hà

6. Quyết định phê duyệt: Số 282/QĐ-LĐBĐVN

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:
90 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×