Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hệ thống máy điều hòa Hội trường C của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

20/12/2016 | 17:00

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên dự án: Mua sắm Hệ thống điều hòa Hội trường C của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

2.   Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống điều hòa Hội trường C;

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước .

4. Giá gói thầu: 676.166.000 đồng

5. Giá trúng thầu: 652.480.400 đồng

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật ACS

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 ngày

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×