DIỄN ĐÀN GÓP Ý "DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030”

Tạo đòn bẩy phát triển bền vững
Tạo đòn bẩy phát triển bền vững 14/10/2021 | 08:30 Từ chỗ là yếu tố tinh thần, giá trị phi vật chất, ngày nay, văn hóa được nhìn nhận với ý nghĩa sâu sắc hơn, là động lực thúc đẩy đất nước giàu mạnh, phồn vinh trong giai đoạn mới. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, phát triển văn hóa cùng với phát triển kinh tế sẽ đưa đến sự tăng trưởng đa chiều, toàn diện và bền vững.
Tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng hiện nay là vấn đề cấp thiết
Tạo dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng hiện nay là vấn đề cấp thiết 08/10/2021 | 08:40 Môi trường mạng đang làm chuyển đổi toàn bộ cách thức sinh hoạt, học tập, làm việc, giao tiếp, vui chơi, giải trí của con người. Internet cũng thúc đẩy xu hướng tự do ngôn luận, bình đẳng thông tin và dân chủ hóa trên phạm vi toàn thế giới. Thế nhưng, bên cạnh những mặt tích cực đó, ngày càng có nhiều vấn nạn trên mạng xã hội, từ việc bán hàng “rởm” đến "bóc phốt", khoe thân.... Điều này buộc các nhà quản lý cũng như mọi người cùng cần chung tay xây dựng một không gian mạng sạch sẽ, văn minh và lành mạnh để mỗi chúng ta và con em chúng ta đều được “sống đẹp” dù ở bất cứ đâu, trên mạng hay trong đời thật.
Kỳ vọng về Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Kỳ vọng về Hội nghị Văn hóa toàn quốc 06/10/2021 | 08:22 TS Nhị Lê- nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã gửi tới Báo điện tử Tổ Quốc những ý kiến tâm huyết, trăn trở “Về chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam dân tộc, hiện đại”, với kỳ vọng xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, mang bản sắc dân tộc, ngõ hầu góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững với trí tuệ, bản lĩnh và bản sắc Việt Nam trong cuộc hội nhập toàn cầu đầy thách thức. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần nhìn nhận đúng dòng điện ảnh chủ lưu trong chiến lược phát triển văn hóa
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Cần nhìn nhận đúng dòng điện ảnh chủ lưu trong chiến lược phát triển văn hóa 17/08/2021 | 15:54 Trong tiến trình phát triển đất nước, phát triển văn hóa luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, là căn cốt cho cuộc đấu tranh gìn giữ các nền tảng đạo lý và sự công chính của xã hội. Trong bài viết nhỏ này, chỉ xin đề cập đến lĩnh vực Điện ảnh với ý nghĩa như “vũ khí hạng nặng” của mặt trận văn hóa mà hàng chục năm trở lại đây đã bị buông lỏng, bị lãng quên một cách khó hiểu.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp 14/08/2021 | 08:00 Con người mới là mục đích đồng thời là yêu cầu trong tiến trình cách mạng XHCN; định lượng trong từng giai đoạn để làm mục tiêu phấn đấu là thực tế lãnh đạo của Đảng ta. Đại hội XII của Đảng đúc kết mô thức con người mới trong thời kỳ quá độ hiện nay là: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển... Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Đầu tư cho sự nghiệp văn hóa ở địa phương còn thấp 11/08/2021 | 08:00 Chỉ tiêu đầu tư cho văn hóa không chỉ phản ánh chỉ số phát triển văn hóa mà còn nêu bật thực trạng thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa. Vì vậy xem xét mức đầu tư cho văn hóa là minh chứng quan trọng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người ở các địa phương.
Văn hóa phải
Văn hóa phải "thấm sâu" vào các lĩnh vực để tạo nên sự đồng bộ trong xã hội 10/08/2021 | 08:00 Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Phát triển công nghiệp văn hóa - Đánh thức "mỏ vàng" đang bị bỏ quên 09/08/2021 | 15:33 Hơn 4,5 tỉ đô la Mỹ là số tiền mà một mình Ban nhạc nam BTS mang lại cho kinh tế Hàn Quốc một năm. Nghĩa trang cổ Père la Chaise (Pháp) cung cấp tới 14 cách tham quan khác nhau và thu hút được hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Sự bí ẩn của văn hóa tạo hình Nhật Bản được nuôi dưỡng không ngừng nghỉ tại phương Tây từ cuối thế kỷ XIX, xuyên qua thế kỷ XX, XXI, không ngừng tạo nên những làn sóng quan tâm trong công chúng.
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Dự thảo nên đưa ra một tầm nhìn chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khu vực và thế giới để tránh bị tụt hậu 09/08/2021 | 10:00 NSND, Đạo diễn Giang Mạnh Hà hiện là Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam với rất nhiều tâm huyết dành cho kịch hát truyền thống dân tộc. Để góp thêm ý kiến xây dựng Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện hơn, có tính thực tiễn cao hơn, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với NSND Giang Mạnh Hà.