Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2013-2014)

04/10/2020 | 11:49

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2013-2014):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam

Mã số: BO4139

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Cương

01/2013-12/2014

2

Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam

Mã số: BO3138

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Nguyễn Quốc Hưng

01/2013 - 12/2014

3

Các giải pháp nhằm phát triển nâng cao chất lượng và hoạt động của các bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam

Mã số: BO20132

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Đức Nguyên

01/2013 - 12/2014

4

Giải mã minh văn trên các bảo vật triều Nguyễn lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Mã số: BO20133

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Đình Chiến

01/2013 - 12/2014

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa bảo quản trong việc loại trừ và phòng chống các tác nhân gây hại trên bề mặt gỗ di tích

Mã số: BO20134

Viện Bảo tồn di tích

Đoàn Thị Hồng Minh

01/2013 - 12/2014

6

Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin thư viện ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Mã số: BO22131

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Văn Viết

01/2013 - 12/2014

7

Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp

Mã số: BO22132

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thế Dũng


01/2013 - 12/2014

8

Giáo dục văn hóa đọc cho trẻ em lứa tuổi nhi đồng ở Hà Nội

Mã số: BO22133

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Minh Nguyệt

01/2013 - 12/2014

9

Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị ở Nam Bộ

Mã số: BO21131

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Tiên

01/2013 - 12/2014

10

Bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật Bài chòi trong đời sống hiện nay

Mã số: BO21132

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Hoàng Chương

01/2013 - 12/2014

11

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số vùng di dân tái định cư ở miền Trung do xây dựng các công trình thủy điện

Mã số: BO1139

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Trần Đình Hằng

01/2013 - 12/2014

12

Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, M'Nông ở Tây Nguyên

Mã số: BO11310

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Hồng

01/2013 - 12/2014

13

Biến đổi của gia đình trong bối cảnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: BO4134

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Hồng Hạnh

01/2013 - 12/2014

14

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu qủa công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua việc khảo sát thực tiễn tại khu vực Tây Nam Bộ)

Mã số: BO4135

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Đỗ Ngọc Anh

01/2013 - 12/2014

15

Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa bậc đại học cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Mã số: BO11381

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Phượng

01/2013 - 12/2014

16

Ứng dụng công nghệ Gene trong tuyển chọn vận động viên

Mã số: BO2134

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Lê Đức Chương

01/2013 - 06/2014

17

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là Di sản Thế giới

Mã số: BO20131

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Trương Quốc Bình

01/2013 - 06/2014

18

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ

Mã số: BO11212

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Trần Văn Ánh

01/2012 - 01/2014

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×