Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2012-2013)

04/10/2020 | 07:49

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2012-2013):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

Mã số: BO31210

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Hà Văn Siêu

01/2012 - 12/2013

2

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện vận động viên quốc gia (Nghiên cứu trường hợp vận động viên Điền kinh và Bơi lội tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng)

Mã số: BO21210

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng

Lê Hồng Sơn

01/2012 - 12/2013

3

Chính sách huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của tổ chức và cá nhân trong hoạt động bảo tồn di tích và tổ chức lễ hội

Mã số: BO11213

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Lương Hồng Quang

01/2012 - 12/2013

4

Nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách cơ bản của nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp thư viện ở Việt Nam

Mã số: BO22125

Vụ Thư viện

Vũ Dương Thúy Ngà

01/2012 - 12/2013

5

Quản lý các thư viện điện tử ở Việt Nam hiện nay

Mã số: BO22126

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Văn Thiên

01/2012 - 12/2013

6

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm từ cây thuốc Giấu (Indigofera Zollingeriana Miq) để chữa trị trấn thương cho vận động viên

Mã số: BO21211

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Nguyễn Văn Quang

01/2012 - 12/2013

7

Xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình

Mã số: BO201213

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Nguyễn Thúy Đức

01/2012 - 12/2013

8

Nghiên cứu xây dựng các chương trình giáo dục tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Mã số: BO201214

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thị Ngân

01/2012 - 12/2013

9

Nghiên cứu văn hóa dân tộc Mảng phục vụ hoạt động Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Mã số: BO201215

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy

01/2012 - 12/2013

10

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

Mã số: BO21129

Học viện Âm nhạc Huế

Bùi Ngọc Phúc

01/2012 - 12/2013

11

Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của bảo tàng đối với học sinh phổ thông (nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ "Em yêu lịch sử" tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Mã số: BO201216

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Thị Kim Thành

01/2012 - 12/2013

12

Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp

Mã số: BO23123

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Hồ Việt Hà

01/2012 - 12/2013

13

Những khuynh hướng nghệ thuật trong sân khấu Chèo hiện đại

Mã số: BO211210

Nhà hát Chèo Việt Nam

Trần Đình Ngôn

01/2012 - 12/2013

14

Nghiên cứu các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay

Mã số: BO4133

Vụ Gia đình

Trần Tuyết Ánh

01/2013 - 12/2013

15

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị tham dự ASIAD và Olympic của các đội tuyển thể thao quốc gia

Mã số: BO2133

Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Quang Thành

01/2013 - 12/2013

16

Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

Mã số: BO3137

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Đỗ Cẩm Thơ

01/2013 - 12/2013

17

Hoàn thiện mô hình thư viện số tại Thư viện quốc gia Việt Nam và thư viện thành phố trực thuộc trung ương.

Mã số: BO22114

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Đức Thắng

01/2011 - 12/2013

18

Quảng bá văn hóa qua các festival ở Việt Nam hiện nay

Mã số: BO112120

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Đỗ Thị Minh Thúy

01/2012 - 12/2013

19

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Mã số: BO112113

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Nguyễn Thị Hiền

09/2012 - 09/2013

20

Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội

Mã số: BO112117

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Nhân

01/2012 - 01/2013

21

Nhân vật Chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóa

Mã số: BO2113106

Nhà hát Chèo Việt Nam

Trần Minh Phượng

01/2013 - 01/2013

22

Xây dựng sưu tập hiện vật ở các bảo tàng loại hình lịch sử xã hội

Mã số: BO201334

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Phạm Mai Hùng

01/2013 - 01/2013

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×