Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2011-2012)

03/10/2020 | 12:11

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2011-2012):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  •  
  •  

Nghệ thuật múa truyền thống Kh'mer Nam Bộ

Mã số: BO21118

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Lê Ngọc Canh

01/2011 - 12/2012

2

Văn hóa ứng xử con người Việt Nam (Qua khảo sát nông dân vùng đô thị hóa)

Mã số: B01-2010 

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Trần Đức Ngôn

01/2010 - 12/2012

3

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính ở các trường nghệ thuật và thể thao công lập

Mã số: BO23115 

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Nguyễn Kiều Duyên

01/2011 - 12/2012

4

Mô hình tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Mã số: BO23116

Cục Hợp tác quốc tế

Nguyễn Văn Tình

01/2011 - 12/2012

5

Văn hóa kinh tế làng nghề: Thách thức và giải pháp trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước

Mã số: BO111118

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Đinh Thị Vân Chi

01/2011 - 12/2012

 

6

Mô hình tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách cho các thiết chế văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Mã số: BO231111 

Cục Hợp tác quốc tế

Nguyễn Văn Tình

01/2011 - 12/2012

7

Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Bắc

Mã số: BO2112

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Lưu Quang Hiệp

01/2011 - 01/2012

8

Hiện trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch biển QG tại vùng du lịch Bắc Trung bộ

Mã số: BO3113

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Nguyễn Thu Hạnh

01/2011 - 01/2012

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×