Nghiên cứu khoa học

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2010-2011)

03/10/2020 | 11:10

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ (2010-2011):

TT Tên đề tài Đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
  • 1

Những giải pháp áp dụng đồng bộ Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và Luật Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch

Mã số: BO11010

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Dũng Hải

01/2010 - 12/2011

2

Nghiên cứu bảo tồn di tích trong mối quan hệ với phát triển du lịch

Mã số: BO20099

Viện Bảo tồn di tích

Huỳnh Thị Phương Lan

01/2009 - 12/2011

3

Nghiên cứu các hoạt chất sinh học từ sò huyết biển để sản xuất thực phẩm chức năng hồi phục sức khỏe cho VĐV một số môn thể thao

Mã số: BO2107

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Vũ Thái Hồng

01/2010 - 12/2011

4

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thể thao ở khu vực Đông Nam bộ

Mã số: BO2109

Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh

Lâm Quang Thành

01/2010 - 12/2011

5

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Mã số: BO23102

Cục Hợp tác quốc tế

Nguyễn Hải Anh

01/2010 - 12/2011

6

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại bảo tàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mã số: BO201074

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đình Thanh

01/2010 - 12/2011

7

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng ở nước ta hiện nay

Mã số: BO220926

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Minh Nguyệt

03/2009 - 03/2011

8

Tranh sơn mài Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển

Mã số: BO5091

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Trần Thị Quỳnh Như

03/2009 - 03/2011

9

Nghiên cứu nhu cầu về thông tin du lịch để xây dựng một số ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam xây dựng ấn phẩm thử nghiệm du lịch Hà Nội

Mã số: BO30916

Tổng Cục Du lịch

Phan Thị Thái Hà

03/2009 - 03/2011

10

Hiệu quả bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất đối với vận động viên đội tuyển quốc gia tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số: BO2098

Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Lâm

03/2009 - 03/2011

11

Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Bionamine, Phunamina có nguồn gốc từ động vật biển nhằm tăng cường thể lực và hồi phục sức khỏe cho vận động viên các môn điền kinh và môn võ

Mã số: BO2095

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Nguyễn Huy Nam

03/2009 - 03/2011

12

Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp kiểm tra doping một số chất thuộc nhóm Sterroid trong tập luyện và thi đấu thể thao

Mã số: BO2096

Viện Khoa học Thể dục Thể thao

Lê Quý Phượng

03/2009 - 03/2011

13

Thị trường văn hóa giải trí với sự hình thành nhân cách trẻ em hiện nay ở Việt Nam

Mã số: BO23091

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Thị Đức

03/2009 - 03/2011

14

Nghiên cứu mối quan hệ văn hóa tộc người giữa dân tộc Sán Chay (Cao Lan-Sán Chí) với dân tộc Kinh (Việt) phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đời sống kinh tế văn hóa cơ sở các huyện miền núi tỉnh Bắc Giang

Mã số: BO200917

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Bùi Quang Thanh

03/2009 - 03/2011

15

Điều tra, nghiên cứu các sưu tập cổ vật tư nhân ở vùng châu thổ Bắc Bộ

Mã số: BO20096

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn Sỹ Toàn

03/2009 - 03/2011

16

Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản Huế, Hội An và Mỹ Sơn)

Mã số: BO3102

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Hoàng Thị Điệp

01/2010 - 01/2011

17

Nghiên cứu phong tục tập quán của các dân tộc có dân số dưới năm ngàn người khu vực miền núi phía Bắc

Mã số: BO109109

Vụ Văn hóa dân tộc

Trịnh Thị Thủy

01/2009 - 01/2011

18

Đánh giá thực trạng đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực thể thao đến năm 2020 ở các tỉnh phía Nam

Mã số: B02-2010

Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hiệp

01/2010 - 12/2010

19

Bảo tồn và phát huy đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thủy điện Sơn La

Mã số: B03-2010

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Hoàng Sơn

01/2010 - 12/2010

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×