Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục văn hóa cơ sở thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Thiết kế in ấn Tạp chí Xây dựng đời sông văn hóa từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2016

30/05/2016 | 15:44

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục văn hóa cơ sở

2. Tên dự án: Kế hoạch in ấn Tạp chí Xây dựng đời sông văn hóa 2016

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu

Tên gói thầu

Thiết kế in ấn Tạp chí Xây dựng đời sông văn hóa từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2016

Nhà thầu trúng thầu (Đã bao gồm thuế)

Nhà máy in Bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Giá trúng thầu

2.004.640.000 đồng (bằng chữ: hai tỷ, không trăm linh bốn triệu, sáu trăm bốn mươi triệu đồng)

Nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Hợp đồng chọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng

Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2016

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×