Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Văn hóa cơ sở thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn, ấn hành bộ ảnh Triển lãm và Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

07/08/2015 | 10:35

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo:
Cục văn hóa cơ sở

- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 0439287726
                    
2. Tên gói thầu: In ấn, ấn hành bộ ảnh Triển lãm và Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.  Nhà thầu trúng thầu: Xưởng in Tổng cục Kỹ thuật

2. Giá gói thầu được duyệt: 374.940.000 đồng

3. Giá trúng thầu: 367.520.000 (ba trăm sáu mươi bảy triệu nam trăm hai mươi nghìn đồng).

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

5.  Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2015

Cục văn hóa cơ sở kính mời Xưởng in Tổng cục Kỹ thuật đến thương thảo ký kết hợp đồng

-    Thời gian: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 7 năm 2015

-    Địa điểm: Cục văn hóa cơ sở, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-    Điện thoại: 0439287726

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×