Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Văn hóa cơ sở thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “In ấn Tạp chí Xây dựng Đời sống văn hóa năm 2015”

10/06/2015 | 15:58

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


1. Tên nhà thầu trúng thầu:
Nhà máy In bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm cả thuế):
1.809.000.000 đồng (một tỷ tám trăm linh chính triệu đồng)

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:
từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2015

Cục Văn hóa cơ sở trân trọng mời Nhà máy in bản đồ - CN Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đến thương thảo và ký kết hợp đồng

-    Thời gian:
09 giờ 00, ngày 04 tháng 6 năm 2015

-    Địa điểm: Cục Văn hóa cơ sở, số 51 Ngô Quyền Hoàn Kiếm, Hà Nội

-    Điện thoại: 04.3.928.7726

Cục Văn hóa cơ sở trân trọng cảm ơn các nhà thầu đã tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu “In ấn Tạp chí Xây dựng Đời sống văn hóa năm 2015”

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×