Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác quốc tế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 7: San nền, xây dựng tường chắn đất và hàng rào

31/12/2014 | 17:17

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hợp tác quốc tế
- Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội.
- Điện thoại/Fax: 0439439513,   Fax : 0439437101             

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: San nền, xây dựng tường chắn đất và hàng rào.

2. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (một giai đoạn hai túi hồ sơ)

4. Giá gói thầu: 30.179.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ một trăm bảy mươi chín triệu đồng)

5. Giá trúng thầu: 29.853.228.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ tám trăm năm mươi ba triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng).

6. Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc Phòng

7. Quyết định phê duyệt: Số 98/QĐ-HTQT ngày 25/12/2014 của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

8. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×