Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị

03/02/2017 | 09:13

                                                      THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3. Kết quả đấu thầu: có 03 nhà thầu tham gia và chọn được 01 nhà thầu trúng thầu.

4. Quyết định phê duyệt số 04/QĐ-HTQT ngày 19/01/2017 của Cục Hợp tác Quốc tế do Ông Nguyễn Trùng Khánh – Chức vụ Cục Trưởng ký.

5. Giá trúng thầu: 36.056.858.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu tám trăm năm mươi tám nghìn đồng)

6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty CP Công nghiệp điện Tân Kỳ - Công ty CP đầu tư Phát triển Phú Xuân.

7. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×