Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 13: Thi công xây dựng, cải tạo công trình

23/03/2017 | 12:28

                                         THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Thi công xây dựng, cải tạo công trình.
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
3. Kết quả đấu thầu: có 03 nhà thầu tham gia và chọn được 01 nhà thầu trúng thầu.
4. Quyết định phê duyệt số 05/QĐ-HTQT ngày 19/01/2017 của Cục Hợp tác Quốc tế do Ông Nguyễn Trùng Khánh – Chức vụ Cục Trưởng ký.
5. Giá trúng thầu: 99.005.224.000 đồng (Chín mươi chín tỷ không trăm lẻ năm triệu hai trăm hai mươi tư nghìn đồng)
6.  Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty 36 - CTCP.
7. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×