Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào

05/12/2016 | 10:12

                                      THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:  Cục Hợp tác Quốc tế

- Địa chỉ: Số 51 đường Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: (84)-(04)-3.943.7558

- Fax: (84)-(04)-3.943.7101

- Email: ntkhanhhtc@gmail.com

2. Tên dự án: Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3936/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

4. Chủ đầu tư: Cục Hợp tác Quốc tế.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Số
TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
( đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 11: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

65.823.000

Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp

Chỉ định thầu rút gọn

 

 Quý IV/2016

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 12: Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc

361.584.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

 Quý IV/2016- Quý I/2017

Trọn gói

90 ngày

 3

Gói số 13: Thi công xây dựng  công trình

99.040.990.000

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý IV/2016

Theo đơn giá cố định

18 tháng

4

Gói số 14: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị

36.085.773.000

 

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý IV/2016

Theo đơn giá cố định

18 tháng

Tổng cộng

135.554.170.000

 

 

 

 

 

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×