Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Hợp tác Quốc tế thông báo Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

17/02/2016 | 10:43

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
 
A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Cục Hợp tác Quốc tế

- Địa chỉ: Số 51 đường Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 043. 943.7558        Fax: 043. 943.7101

2. Tên dự án: Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 29.01.2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 2 Dự án Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

4. Chủ đầu tư: Cục Hợp tác quốc tế

5. Tổng mức đầu tư: 200.177.000.000 đồng tương đương 6.808.742 EUR, tỷ giá 1 Euro = 29.400 đồng. (Căn cứ theo quyết định số 4450/QĐ-BVHTTDL ngày 20.12.2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án Cải tạo nhà làm trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp).

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:


 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng, cải tạo công trình

112.126,18 triệu VNĐ tương đương 4.255.760 Euro

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

01 giai đoạn, 02 túi Hồ sơ

Quý I-năm 2016

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

2

Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị sân khấu

14.393 triệu VNĐ tương đương 546.288 Euro

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

01 giai đoạn, 02 túi Hồ sơ

Quý I-năm 2016

Hợp đồng trọn gói

360 ngày

3

Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình

2.834,98 triệu VNĐ tương đương 107.602 Euro

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh quốc tế

Thông thường (Hồ sơ yêu cầu-Hồ sơ đề xuất)

Quý I-năm 2016

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

 

Tổng cộng

129.354,16 triệu VNĐ

Tương đương 4.909.650 Euro

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×