Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Bảo tàng Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng Kho bảo quản hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

20/12/2016 | 16:27

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Thông tin chung:


Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.38463757    

Fax:04.38439837                                                     

Email: bthochiminh@hn.vnn.vn

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Kho bảo quản hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (cải tạo kho cũ chống ngập nước và làm thêm diện tích kho mới trên mái) thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:


STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng


1

Gói thầu: cải tạo kho cũ chống ngập nước và làm thêm diện tích kho mới trên mái

Đấu thầu rộng rãi trong nước


13.020,75


12.985,00

Công ty CP xây dựng Đô thị Sông Hồng

Số 321/QĐ-BTHCM ngày 26/9/2014, Q.giám đốc BTHCM


Trọn gói


200 ngày


2

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Đấu thầu rộng rãi trong nước


5.670,758


5.288,00

Công ty TNHH Kiến trúc và Môi trường

Số 323/QĐ-BTHCM, ngày 26/9/2014 Q.giám đốc BTHCM


Trọn gói


180 ngày


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×