Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp trang phục cho trọng tài tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

16/09/2016 | 10:20


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1. Tên dự án:  Cung cấp trang phục cho trọng tài tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

2.  Tên gói thầu: Cung cấp trang phục cho trọng tài tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

3.  Số thông báo mời thầu: Báo Đấu thầu Số 145 ngày 05/8/2016

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5.  Giá gói thầu: 1.300.000.000 đồng

6.  Giá trúng thầu: 1.086.800.000.000 đồng

7.   Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Đức Giang – Công ty Cổ phần

8.   Loại hợp đồng: Theo đơn gía cố định

9.  Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

10.  Quyết định phê duyệt: Số  334/QĐ-BTCABG5 ngày 19/8/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5”


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×