Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp linh vật nhồi bông tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5”

16/09/2016 | 10:18


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1.     Tên dự án:  Cung cấp linh vật nhồi bông tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

2.     Tên gói thầu: Cung cấp linh vật nhồi bông tại Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

3.     Số thông báo mời thầu: Báo Đấu thầu Số 150 ngày 10/8/2016

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5.     Giá gói thầu: 360.000.000 đồng

6.     Giá trúng thầu: 357.000.000 đồng

7.     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đồ họa Việt Nam

8.     Loại hợp đồng: Trọn gói

9.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

10.  Quyết định phê duyệt: Số 359/QĐ-BTCABG5 ngày 25/8/2016 của Trưởng Ban Tổ chức ABG5”


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×