Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ in ấn và xuất bản sách kỹ thuật các môn thi đấu tại ABG5

20/12/2016 | 17:01


                                          THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

   

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ in ấn và xuất bản sách kỹ thuật các môn thi đấu tại ABG5
 2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần in Hà Nội
 3. Địa chỉ: VPĐD: 93 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nhà máy: Lô 6B, CN5, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi,  Thanh Trì, Hà Nội.
 4. Giá trị trúng thầu: 157.080.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm năm mười bảy triệu, không trăm tám mươi ngàn đồng chẵn./.)
 5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
 7. Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×