Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dây đeo thẻ ABG5

20/12/2016 | 17:01


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1. Tên gói thầu: Cung cấp dây đeo thẻ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 ABG5

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Cơ sở Quảng cáo Ánh Dương.

3. Địa chỉ: Số 03 Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Giá trị trúng thầu: 189.800.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày 

7. Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×