Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo kết quả lựa chọn nhà gói thầu Cung cấp dịch vụ thuê xe ô tô phục vụ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5

16/09/2016 | 10:17


                                 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Du lịch & tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Vietravel.

2. Địa chỉ: 190 Pasteur Phường 6 Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh

          3. Giá trị trúng thầu: 12.482.087.000 đồng (Mười hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, không trăm tám mươi bảy ngàn đồng chẵn).

4. Loại hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá cố định

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày 

6. Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5


Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×