Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Tổ chức ABG5 cung cấp cờ các nước tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5

20/12/2016 | 16:53

                    

                                       THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


1. Tên gói thầu: Cung cấp cờ các nước tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5
2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tân Lực miền Bắc.
3. Địa chỉ: P309A, Tầng 3 Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
4. Giá trị trúng thầu: 827.040.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.)
5.Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
7. Nguồn vốn: Kinh phi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×