Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Văn hoá dân tộc

02/01/2019 | 09:31

.

Vụ Văn hóa dân tộc là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Văn hoá dân tộc quy định tại Quyết định số 4283/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439232       Máy lẻ:  128; 212
Fax:  024-39439009

Vụ trưởng: Nguyễn Thị Hải Nhung
Điện thoại: (024)-39438231                     
Email: nhunghn1976@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Bích Huyền
Điện thoại: (024)-39438231                       
Email: huyenvhdt@gmail.com

Phó Vụ trưởng: Trần Mạnh Hùng
Điện thoại: (024)-39438231                        
Email: manhhungvhdt@gmail.com

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×