Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Thư viện

03/01/2019 | 09:27

.

Vụ Thư viện là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thư viện và phát triển văn hóa đọc; quản lý các dịch vụ công về thư viện theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện quy định tại Quyết định số 754/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ : Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233   Máy lẻ 266

Email: vuthuvien-vhttdl@chinhphu.vn

Vụ trưởng: Kiều Thúy Nga

Điện thoại: (024) 3.943.8231

Email: ngakieu.vtv@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng:  Đoàn Quỳnh Dung 

Điện thoại: (024)-39438231
Email: dungdq.vtv@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: (024) 3.943.8231

Email: hienntt.vtv@bvhttdl.gov.vn


Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×