Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Thư viện

03/01/2019 | 09:27

.

Vụ Thư viện là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thư viện; quản lý các dịch vụ công thuộc lĩnh vực thư viện trong cả nước theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Thư viện quy định tại Quyết định số 4179/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ : Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439233   Máy lẻ 266

Email: vuthuvien-vhttdl@chinhphu.vn

Vụ trưởng: Vũ Dương Thúy Ngà
Điện thoại: (024)-39438231     Máy lẻ: 187           
Email: vuduongthuynga-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng:  Đoàn Quỳnh Dung
Điện thoại: (024)-39438231      Máy lẻ: 170      
Email: doanquynhdung-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Phạm Quốc Hùng
Điện thoại: (024)-39438231 Máy lẻ: 139
Email: hungpq@yahoo.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×