Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

04/01/2019 | 09:25

.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Quyết định số 3357/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231         
Fax: (024)-3.9448755
Email: vukhcnmt-vhttdl@chinhphu.vn

Website: khcnmt-bvhttdl.vn

Vụ trưởng: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại:  
(024)-3.9438231                             

Phó Vụ trưởng: Đinh Nguyễn Phương Thảo
Điện thoại: 
(024)-3.9438231                    
Email: dinhnguyenphuongthao-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Võ Quốc Đoàn
Điện thoại: 
(024)-3.9438231                   
Email: voquocdoan-vhttdl@chinhphu.vn

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×