Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Gia đình

01/01/2019 | 09:32

.

Vụ Gia đình là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Gia đình quy định tại Quyết định số 4830/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3.943.8231 - 3.9439232   Máy lẻ: 237,240
Fax:  (024)-3.9447111     
Email: 
vugiadinh_vhttdl@chinhphu.vn

Vụ trưởng:  Trần Tuyết Ánh
Điện thoại: (024)–3
943.8231   
Email: trantuyetanh-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Khuất Văn Quý
Điện thoại: (024)–943.8231
Email: khuatvanquy-vhttdl@chinhphu.vn

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×