Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Đào tạo

06/01/2019 | 09:22

.

Vụ Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đào tạo quy định tại Quyết định số 5141/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231       Máy lẻ: 121
Fax: (024)-3.9439009
Email: vudaotao-vhttdl@chinhphu.vn

Website: daotao-vhttdl.vn

Vụ trưởng: Nguyễn Thế Hùng
Điện thoại: (024)-
39435593      
Email: 

Phó Vụ trưởng: Bùi Quang Hải
Điện thoại: (024)-
39435506               
Email: buiquanghai-vhttdl@chinhphu.vn

Phó Vụ trưởng: Lê Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-39454633               
Email: leanhtuan-vhttdl@chinhphu.vn


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×