Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Vụ Đào tạo

06/01/2019 | 09:22

.

Vụ Đào tạo là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  vinh dự nhận danh hiệu Cờ thi đua của Bộ các năm 2011, 2013,2017,2020 và năm 2011 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo QĐ số 2199/QĐ-CTN ngày 24/11/2011

Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Đào tạo quy định tại Quyết định số 758/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội.
Điện thoại: (024)-3.9438231       Máy lẻ: 121
Fax: (024)-3.9439009
Email: 
vdt@.bvhttdl.gov.vn

Website: daotao-vhttdl.vn

Vụ trưởng: Lê Anh Tuấn
Điện thoại: (024)-
39454633      
Email: 
tuanla.vdt@bvhttdl.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Thị Phương Loan

Điện thoại: 024.39438231  - Máy lẻ: 274 

Email: loanntp.vdt@bvhttdl.gov.vn        

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×