Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trung tâm Công nghệ thông tin

15/12/2018 | 09:54

.

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, truyền thông và dữ liệu điện tử phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin quy định tại Quyết định số 2746/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2018.

Trụ sở: Số 20 ngõ 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9745845 
Fax: (024)-3.9745846 
Email: ttcntt@cntt.gov.vn
Website: cntt.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Thanh Liêm 
Điện thoại: (024)-3.9745845  
Email: nguyenthanhliem@cntt.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Thềm
Điện thoại: (024)-3.9745845        
Email: nguyenxuanthem@cntt.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại: (024)-3.9745845        
Email: nguyenthanhhuyen@cntt.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Trinh
Điện thoại: (024)-3.9745845        
Email: vungoctrinh@cntt.gov.vn

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×