Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về công tác thống kê trong lĩnh vực du lịch
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về công tác thống kê trong lĩnh vực du lịch 05/08/2019 | 13:33 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau: