Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về công tác thống kê trong lĩnh vực du lịch

05/08/2019 | 13:33

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tuy nhiên danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và cấp tỉnh không thể hiện đầy đủ các nhóm chỉ tiêu thống kê du lịch. Do đó, công tác thống kê lĩnh vực du lịch gặp nhiều khó khăn và không có sự đồng nhất giữa các tỉnh, thành phố. Vì vậy, trong thời gian tới, để tạo sự thống nhất trong công tác thống kê và tính toán giá trị đóng góp của ngành Du lịch trên phạm vi cả nước, tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng khung đánh giá chung để các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện (Câu số 20).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3016/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 1 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Theo Luật Thống kê năm 2015 thì Hệ thống thông tin thống kê (HTTTTK) Nhà nước gồm: HTTTTK quốc gia; HTTTTK Bộ, ngành; HTTTTK tỉnh và HTTTTK huyện.

Từ tháng 12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 5139/QĐ-BVHTTDL ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong đó có 16 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực du lịch). Đến tháng 12/2014, Bộ đã ban hành 03 Thông tư:

- Thông tư số 25/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép;

- Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bộ cũng đã giao Tổng cục Du lịch nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ áp dụng hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho 63 tỉnh/thành và hướng dẫn thực hiện các văn bản trên để triển khai, thống nhất công tác thống kê du lịch trên phạm vi toàn quốc. Một số tỉnh/thành trên cả nước đã chủ động triển khai tương đối tốt và có sự thống nhất với Cục Thống kê ở địa phương về khái niệm, phương pháp tính toán chỉ tiêu thống kê.

Tuy nhiên, công tác thống kê du lịch hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do: Thống kê du lịch là công tác tương đối phức tạp, đòi hỏi người thực hiện có kiến thức, kinh nghiệm cả về du lịch và thống kê du lịch. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác thống kê, cán bộ được phân công thực hiện công tác thống kê không ổn định, thay đổi liên tục (cả cấp lãnh đạo và chuyên viên). Việc nắm bắt và triển khai công tác thống kê trong thực tế lúng túng, cách hiểu về khái niệm và phương pháp tính toán chỉ tiêu thống kê chưa thật chuẩn xác.

Để khắc phục tình trạng này, cùng với việc triển khai Luật Thống kê năm 2015, Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương rà soát các văn bản trên, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi hoàn thiện để phù hợp hơn với tình hình thực tế và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về công tác thống kê du lịch cho các địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác thống kê du lịch theo hướng dẫn tại các quy định của các văn bản pháp luật liên quan.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×