Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Văn hoá cơ sở

24/12/2018 | 09:41

.

Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở bao gồm: thiết chế văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, phát triển sự nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Văn hóa cơ sở có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Văn hoá cơ sở quy định tại Quyết định số 4838/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8251677  
Fax: (024)-3.9285730
Email: cucvhcs-vhttdl@chinhphu.vn/ cucvhcs@gmail.com

Website: www.vhttcs.org.vn                 

Cục trưởng: Ninh Thị Thu Hương
Điện thoại:  (024)-3.9448386 
Email: huongthu2512@gmail.com 

Phó Cục trưởng:  Nguyễn Công Trung
Điện thoại: (024)-3.9439719
Email: chucong1960@gmail.com

Phó Cục trưởng:  Vi Thanh Hoài
Điện thoại: (024)-3.8268476
Email: hoai711@yahoo.com

Phó Cục trưởng: Vũ Việt Dũng
Điện thoại: (024)-3.9448353
Email: bobiscooby@gmail.com

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×