Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Cục Văn hoá cơ sở

24/12/2018 | 09:41

.

Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở bao gồm: thiết chế văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tuyên truyền cổ động và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, phát triển sự nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Văn hóa cơ sở có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Văn hoá cơ sở quy định tại Quyết định số 4838/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8251677  
Fax: (024)-3.9285730
Email: 
cvhcs@bvhttdl.gov.vn

Cục trưởng: Ninh Thị Thu Hương

Điện thoại:  (024)-3.9448386 
Email: 
huongnnt.cvhcs@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng:  Vi Thanh Hoài

Điện thoại: (024)-3.8268476
Email: 
hoaivt.cvhcs@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng: Lương Đức Thắng
Điện thoại: (024)-3.9448353
Email: thangld.cvhcs@bvhttdl.gov.vn

Phó Cục trưởng: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: 

Email: huynq.cvhcs@bvhttdl.gov.vn

Các đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Cục

- Chánh Văn phòng: Dư Ngọc Bình

- Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thu Hiền

- Phó Chánh Văn phòng: Phạm Tuấn Linh

2. Phòng Quản lý hoạt động Nghiệp vụ

- Trưởng phòng: Vũ Phạm Thanh Hương

- Phó Trưởng phòng: Phùng Quang Luyến

3. Phòng Quản lý hoạt động Văn nghệ quần chúng

- Trưởng phòng: Trịnh Thị Thu Liên

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Lan Hương

4. Phòng Quản lý hoạt động Nếp sống văn hóa

- Trưởng phòng: Nguyễn Thu Trang

- Phó Trưởng phòng: Lê Huy Hoàng

5. Phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền

 - Phó Trưởng phòng: Vũ Thu Thủy


 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×