BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ

 CỬ TRI


Những vấn đề
Những vấn đề "nóng" của ngành VHTTDL là tâm điểm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 13/11/2023 | 08:04 Tuần qua, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Trong đó, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL đã rất cẩn trọng trước những tranh luận về bộ phim
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bộ VHTTDL đã rất cẩn trọng trước những tranh luận về bộ phim "Đất rừng phương Nam" 08/11/2023 | 10:37 Sáng nay (8/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về kiến nghị có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do nghệ sĩ thực hiện
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về kiến nghị có chế tài xử lý với các nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng do nghệ sĩ thực hiện 30/08/2023 | 13:59 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về quy định tiêu chí nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi về quy định tiêu chí nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số 30/08/2023 | 10:55 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về đề nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật Di sản văn hóa để phù hợp với thực tiễn
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về đề nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa Luật Di sản văn hóa để phù hợp với thực tiễn 30/08/2023 | 08:58 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội về giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch Việt Nam
Trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội về giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch Việt Nam 29/08/2023 | 13:51 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hóa 29/08/2023 | 11:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 4544/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về đề nghị xem xét điều chỉnh một số điều của Luật Du lịch, Luật Quảng cáo
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về đề nghị xem xét điều chỉnh một số điều của Luật Du lịch, Luật Quảng cáo 29/08/2023 | 10:47 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ban Dân nguyện và Công văn số 4544/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 29/08/2023 | 08:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV 28/08/2023 | 14:00 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14 tháng 6 năm 2023, nội dung kiến nghị như sau: