BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ KIẾN NGHỊ

 CỬ TRI


Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội về việc tổ chức thẩm định và cấp phép phim nước ngoài được chiếu trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội
Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hà Nội về việc tổ chức thẩm định và cấp phép phim nước ngoài được chiếu trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội 05/04/2024 | 15:30 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 1116/VPCP-QHĐP ngày 21 tháng 02 năm 2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 02/04/2024 | 16:26 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch mạo hiểm
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch mạo hiểm 02/04/2024 | 11:32 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 02/04/2024 | 11:24 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 02/04/2024 | 11:12 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về bố trí kinh phí bảo tồn, duy tu, bảo dưỡng các di tích, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Lắk
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về bố trí kinh phí bảo tồn, duy tu, bảo dưỡng các di tích, danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia trên địa bàn huyện Lắk 02/04/2024 | 10:54 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 840/VPCP-QHĐP ngày 02/02/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về  việc quản lý chặt chẽ hơn, kiểm tra, xử phạt các trường hợp nghệ sĩ, người có ảnh hưởng quảng cáo sai sự thật để bảo vệ quyền lợi của công chúng
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre về việc quản lý chặt chẽ hơn, kiểm tra, xử phạt các trường hợp nghệ sĩ, người có ảnh hưởng quảng cáo sai sự thật để bảo vệ quyền lợi của công chúng 02/04/2024 | 10:36 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn mô hình quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn các tỉnh, thành phố
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn mô hình quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn các tỉnh, thành phố 02/04/2024 | 10:05 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về kết hợp đồng thời giữa tăng trưởng GDP và tăng chỉ số Hạnh phúc nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về kết hợp đồng thời giữa tăng trưởng GDP và tăng chỉ số Hạnh phúc nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội 02/04/2024 | 09:57 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 840/VPCP-QHĐP ngày 02/02/2024, nội dung kiến nghị như sau:
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 02/04/2024 | 09:51 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024, nội dung kiến nghị như sau: