Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

19/12/2018 | 09:48

.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, phong phú với sự tham gia của đồng bào các dân tộc, đặc biệt Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với các địa phương huy động theo hình thức luân phiên đồng bào các dân tộc về tham gia hoạt động, tính đến nay đã có hàng nghìn lượt đồng bào của 16 dân tộc luân phiên về hoạt động, giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. 

Kể từ ngày 3/10/1999, Dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được khởi công xây dựng trên cơ sở triển khai Quyết định số 667/TTg ngày 21/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ đến nay mô hình hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã và đang khẳng định được vị trí “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa của du lịch thủ đô.

 Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (tổ chức tương đương Tổng cục) có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng; là đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp I), được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định tại Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 07 năm 2014.

Địa chỉ: số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9745288
Fax: (024)-3.9741111
Email: langvanhoadantoc@yahoo.com

Website: http://vinaculto.vn/

Quyền Trưởng ban: Trịnh Ngọc Chung
Điện thoại: 
: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 188) 

Email: chungvhttdl@gmail.com

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Quyến
Điện thoại: 
(84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 368)

Email: quyennga134@yahoo.com.vn

Đơn vị trực thuộc: 

1. VĂN PHÕNG 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 168; 483) 

-Trưởng đơn vị: bà Nguyễn Thị Thanh Ngân 

- Phó Trưởng đơn vị: ông Lê Thanh Hòa        

2. BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 289) 

- Trưởng đơn vị: Bà Hoàng Thị Thanh Lan

3. BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 124) 

- Trưởng đơn vị: ông Nguyễn Đôn Nguyên

4. BAN ĐỐI NGOẠI VÀ XÖC TIẾN ĐẦU TƯ 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 130; 113) 

- Trưởng đơn vị: ông Trần Thanh Sơn

5. BAN NGHIỆP VỤ VĂN HÓA DÂN TỘC 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 125) 

- Trưởng đơn vị: bà Hoàng Minh Thủy

6. BAN QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÖC MÔI TRƯỜNG 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4)3 974 5287 (số máy lẻ: 103) 

- Trưởng đơn vị: ông Nguyễn Mạnh Dũng

7. BQL KHU CÁC LÀNG DÂN TỘC 

- Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4) 6 329 3988/ (84-4) 6 684 5341 

- Trưởng đơn vị: bà Ngô Thị Hồng Thắm 

- Phó Trưởng đơn vị: ông Nguyễn Hồng Thái

8. TRUNG TÂM THÔNG TIN - DỮ LIỆU 

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4) 3 972 8313 

- Trưởng đơn vị: ông Phạm Văn Quyến

9. TẠP CHÍ LÀNG VIỆT 

- Địa chỉ: Số 1, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4) 3 972 8315 

- Trưởng đơn vị: bà Lê Lệ Huyền

10. BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 307

 - Địa chỉ: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội 

- Số điện thoại đơn vị: (84-4) 3 574 6565 

- Trưởng đơn vị: ông Nguyễn Văn Bảy

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×