Giới thiệu

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

19/12/2018 | 09:48

.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (tổ chức tương đương Tổng cục) có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng; là đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc Trung ương (đơn vị dự toán cấp I), được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định tại Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 07 năm 2014.

Địa chỉ: số 1 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.9745288
Fax: (024)-3.9741111
Email: langvanhoadantoc@yahoo.com

Website: http://vinaculto.vn/

Quyền Trưởng ban: Lê Quang Anh
Điện thoại: (024)-3.
9745288          

Phó Trưởng ban: Phạm Văn Quyến
Điện thoại: (024)-3.
9745288          

 

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×