Gia đình

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Tuyên Quang: Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

03/12/2018 | 09:03

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

(Ảnh minh họa/Nguồn: vietnamplus.vn)

Mục tiêu chung được đặt ra là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 100% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng, ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”.

Riêng đối với Sở VHTTDL, để dự án triển khai hiệu quả, Sở VHTTDL phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng chống bạo lực gia đình, các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người thông qua hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.

Hằng Đinh

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×