Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

14/01/2016 | 13:37

Chiều ngày 12.01.2016 tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ VHTTDL đã phối hợp tổ chức Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”(1986-2016). Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 86 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2016), Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Bùi Văn Thạch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự.


Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và các đại biểu tham quan Triển lãm

Với gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua, Triển lãm được chia làm 3 phần: Phần I “Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Phần II: “Giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới”; Phần III : “Giới thiệu những hình ảnh về hoạt động Đại hội Đảng các cấp, các Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội”.

 
Một số tác phẩm được triển lãm

Triển lãm khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng như: Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... cũng như các bài học rút ra trong những năm đổi mới là tiền đề quan trọng cho sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Triển lãm nhiều sưu tập hiện vật đã thực sự tạo ấn tượng đối với người xem, tiêu biểu như: Sưu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa IX; sưu tập một số Nghị quyết quan trọng của Đảng nhiệm kỳ VI; sưu tập một số hiện vật thời kỳ bao cấp; sưu tập ấn phẩm viết về Đảng cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới; Sưu tập các Nghị quyết của Đảng về công cuộc đổi mới…

CTTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×