Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định về việc tổ chức khảo sát và phương án trùng tu, tôn tạo di tích Cầu Ngói – Phủ Bà

02/04/2019 | 14:22

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Nam Trực có di tích cầu Ngói - Phủ Bà được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2012. Tuy nhiên đến nay công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ. Cử tri kiến nghị quan tâm, tổ chức khảo sát và có phương án trùng tu, tôn tạo để bảo tồn di tích (Câu số 2).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 907/BVHTTDL-VP ngày 14/3/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Thông qua Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Nam Định, trong kế hoạch năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ 200 triệu đồng để chống xuống cấp di tích Cầu Ngói và Phủ Bà (Công văn số 5593/BVHTTDL-KHTC ngày 12/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nghiên cứu, xem xét bố trí thêm kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động nguồn xã hội hóa để thực hiện việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích Cầu Ngói và Phủ Bà.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×