Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về chế độ tôn vinh và đãi ngộ đối với nghệ nhân

27/08/2019 | 06:54

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

1. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ cho những Nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân dân gian, để khuyến khích việc lưu giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa dân gian cho thế hệ sau (Câu số 2).

2. Cử tri đề nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y, các sản phẩm khác trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội không đúng với thực tế, lừa đảo người dân, gây tác động xấu cho xã hội (Câu số 3).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3278/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. Về đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân dân gian

Ngày 25/6/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tại hai đợt phong tặng danh hiệu (năm 2015 và 2019), Chủ tịch Nước đã phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" cho 1.187 cá nhân và danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" cho 66 cá nhân.

Ngày 28/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Các chính sách về tôn vinh và chế độ đãi ngộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc động viên, khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân có đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể. Việc các di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục quốc gia, quốc tế; các nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước đã khơi dậy niềm tự hào và khuyến khích mạnh mẽ các công̣ đồng có di sản, các cấp chính quyền điạ phương, toàn xã hội quan tâm, tự nguyện và chủ động tham gia bảo vệ di sản, đẩy mạnh giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của địa phương mình, tạo thêm động lực trong quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tồn di sản văn hoá. Tuy nhiên, do điều kiện của từng địa phương còn khó khăn nên chưa có chính sách hỗ trợ truyền dạy, đãi ngộ thường xuyên đối với nghệ nhân, để nghệ nhân thực sự yên tâm thực hành nghề.

2. Về đề nghị chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y, các sản phẩm khác trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội không đúng với thực tế

Khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo quy định việc quảng cáo các loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt như các loại thực phẩm chức năng, thuốc đông y và các sản phẩm khác phải đảm bảo điều kiện quảng cáo. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo đã quy định cụ thể nội dung bắt buộc phải thể hiện trên phương tiện quảng cáo và thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo.

Với chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra nội dung, điều kiện quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa trên các phương tiện, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng, cần kiểm soát chặt chẽ hơn giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, đặc biệt đối với hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×