Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

15/01/2019 | 14:05

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 470/BDN ngày 15/11/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri Kiên Giang cho rằng, Luật Du lịch và Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đã có hiệu lực từ ngày 01/02/2018, tuy nhiên, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo chưa có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới nêu trên để đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Do đó, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm sửa đổi và ban hành để địa phương dễ thực hiện (Câu số 16).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 5782/BVHTTDL-VP ngày 24/12/2018 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trình Chính phủ đúng quy trình và thời hạn được giao.

Tuy nhiên, hiện nay các dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (trong đó có Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch) gặp vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của một số chức danh trong lực lượng Công an nhân dân và lực lượng Quản lý thị trường (vì các chức danh này chưa được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Ngày 17/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: "Trong khi chưa sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị báo cáo của Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc áp dụng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh theo mô hình Tổng cục Quản lý thị trường" (Thông báo số 248/TB-VPCP 17/7/2018 của Văn phòng Chính phủ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Công an và Quản lý thị trường và đến nay đã trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×