Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

05/05/2019 | 06:48

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri còn tồn đọng qua một số kỳ họp Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP ngày 29/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật kết quả, thông tin lại với cử tri như sau:

Về nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương tại mục 5 danh mục kiến nghị còn tồn đọng kèm theo Công văn số 2524/VPCP-QHĐP: "Đề nghị có cơ chế chính sách nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các quán karaoke", ngày 07/8/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trả lời tại Công văn số 3332/B VHTTDL-VP (kèm theo).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 1273/BVHTTDL-VP ngày 4/4/2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường, Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, hàng năm, các tỉnh/thành đã thành lập đội kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhằm chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong hoạt động karaoke.

Để có cơ chế chính sách tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quán karaoke, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định dịch vụ kinh doanh karaoke, dịch vụ kinh doanh vũ trường nhằm khắc phục các tồn tại, bất cập trong thực tiễn, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. Dự kiến Nghị định sẽ được Chính phủ xem xét ban hành trong năm 2019.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để thông tin lại với cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×