Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai về việc quản lý hoạt động quảng cáo

23/08/2019 | 10:52

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị Chính phủ cần có quy định xử lý nghiêm và quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực quảng cáo, vì hiện tại việc quảng cáo của các doanh nghiệp, cá nhân chưa tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo đã làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, như: Quảng cáo có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; quảng cáo không đúng về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá; treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng… (Câu số 11).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số Số: 3276/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện:

- Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Nội dung kiến nghị của cử tri đã được quy định từ Điều 50 đến Điều 78 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể hành vi vi phạm và mức phạt tiền.

- Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

- Ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo (Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2017).

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện:

- Theo dõi hoạt động quảng cáo trên các phương tiện xem xét, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tăng cường quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời trên địa bàn.

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội.

- Đề nghị Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo trong các ngành, lĩnh vực; nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động quảng cáo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×