Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

09/08/2019 | 06:34

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019, nội dung kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc ở các khu vực, vùng miền và từng dân tộc để tôn vinh, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; đồng thời có cơ chế khen thưởng mang tính đặc thù để khích lệ, động viên các nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; có chính sách chuyên biệt với các trường đào tạo văn hóa, nghê ̣thuật ở các vùng kinh tế khó khăn, con em người dân tộc thiểu số; có chính sách ưu tiên cụ thể đối với những người hoạt động trong lĩnh vực biêủ diễn nghê ̣thuật như : Điều chỉnh mức lương, rút ngắn số thang, bậc để nghê ̣sỹ có quỹ thời gian phấn đấu trong quá trình công tác, điều chỉnh chế độ phụ cấp, chế độ ưu đãi với các nghê ̣sỹ, diễn viên có nhiều cống hiến và đạt danh hiệu cao (Câu số 6).

2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; có chủ trương, xây dựng và ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong những năm tới sớm hơn để các đơn vị cơ sở chuẩn bị kinh phí và tổ chức tốt hơn; có chính sách khen thưởng cho các đơn vị triển khai, tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, qua đó tuyên dương các đơn vị tiêu biểu để các đơn vị có sự thi đua và đưa phong trào tập luyện thể dục, thể thao tại các địa phương được mạnh mẽ hơn (Câu số 7).

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số: 1028/BVHTTDL-VP Hà Nội, ngày 2 tháng 08 năm 2019 về nội dung kiến nghị của cử tri:

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

1. Về đề nghị quan tâm, chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc ở các khu vực, vùng miền và từng dân tộc; có cơ chế khen thưởng các nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ "Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số" theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020. Cụ thể hóa Đề án này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên; giao lưu văn hóa đối với từng dân tộc như tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Hoa, Thái, Chăm, Khmer, Mông, Mường, Dao... giao lưu Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái; Ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Ngày hội tôn vinh đặc trưng văn hóa truyền thống của các dân tộc (trình diễn cây Nêu)...

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm và có cơ chế khen thưởng, động viên khích lệ các nghệ nhân có thành tích và có nhiều đóng góp, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hình thức: Trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân trong khuôn khổ các Ngày hội, liên hoan, giao lưu văn hóa dân tộc (Bằng khen, giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng); định kỳ 02 năm/lần tổ chức gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nghệ nhân, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc theo vùng, miền, nhóm dân tộc; tổ chức Lễ Tuyên dương cho các em học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ; đề xuất, phối hợp với doanh nghiệp xét và và tổ chức Lễ Trao học bổng cho các tài năng lĩnh vực âm nhạc là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

2. Về đề nghị có chính sách chuyên biệt với các trường đào tạo văn hoá, nghệ thuật ở các vùng kinh tế khó khăn, con em người dân tộc thiểu số

- Nhằm bảo tồn, phát huy các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù của dân tộc thông qua công tác đào tạo, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản:

+ Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá, nghệ thuật; ngày 21/7/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá, nghệ thuật.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 11/12/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật.

- Một số chính sách đào tạo ở các vùng kinh tế khó khăn, con em người dân tộc thiểu số:

+ Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020".

+ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc học tại các cơ sở giáo dục đại học.

+ Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt dự án "Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số từ nay đến năm 2020".

Căn cứ vào các văn bản quy định nêu trên, các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao các địa phương đã chủ động trong việc tuyển sinh và thực hiện các chế độ, chính sách đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động đi đến các vùng xâu vùng xa có con em đồng bào DTTS triển khai công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của nhà nước trong giáo dục và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và liên quan để thu hút các em theo học các ngành, lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, các em DTTS được hưởng chế độ ưu tiên như: xét tuyển, chỗ ở, tiền ăn, tiền đi lại trong năm, mua đồ dùng học tập và đặc biệt được miễn giảm học phí trong các cơ sở đào tạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức được 6 đợt Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên là người DTTS có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ hai năm một lần, với số lượng 1.200 em.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện đề án 300 chỉ tiêu đặt hàng đào tạo các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đặc thù khó tuyển sinh, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở các vùng miền dân tộc trong cả nước.

3. Về chính sách ưu tiên cụ thể đối với những người hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

- Việc điều chỉnh mức lương, rút ngắn số thang, bậc để nghệ sĩ có quỹ thời gian phấn đấu trong quá trình công tác. Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, xây dựng Bảng lương chức danh, chức vụ lãnh đạo; bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và chế độ phụ cấp theo nghề đối với viên chức trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và đối với nghệ sĩ, diễn viên nói riêng. Việc điều chỉnh mức lương, rút ngắn số thang, bậc để nghệ sĩ có quỹ thời gian phấn đấu trong quá trình công tác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, đưa vào nội dung xây dựng bảng lương mới. Theo kế hoạch, trong Quý III/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành Báo cáo về đề xuất các bảng lương và đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gửi Bộ Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ.

- Về chế độ phụ cấp, chế độ ưu đãi đối với các nghệ sĩ, diễn viên có nhiều cống hiến và danh hiệu cao:

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thay thế Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa thông tin, theo đó, chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đã được nâng cao hơn nhiều so với quy định tại Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

+ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, theo đó, đã xây dựng chế độ ưu đãi đối với các viên chức có thành tích, có quá trình cống hiến đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, cụ thể: đối với các nghệ sĩ, diễn viên khi được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT hoặc đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh/Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được xét thăng hạng lên hạng trên (thăng hạng không qua thi/sát hạch, chỉ xét trên hồ sơ cá nhân).

4. Về đề nghị quan tâm đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và đặc biệt vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó: tại khoản 3 Điều 4, khoản 1 Điều 21 và khoản 6 Điều 22 của Luật có quy định về chính sách dành đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và ưu tiên phát triển môn võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc trong nhà trường; khoản 7 Điều 1 quy định đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn, giảm vé, giá dịch vụ luyện tập thể dục thể thao tại các cơ sở thể thao theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung, nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đặc biệt chú trọng quan tâm tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc tại các xã biên giới tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng tập luyện và giao lưu các hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần dân tộc và tăng cường tình đoàn kết quân dân. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, hướng dẫn 63 tỉnh/thành chú trọng đưa các môn thể thao truyền thống của các dân tộc, các trò chơi dân gian vào nội dung thi đấu, giao lưu, biểu diễn tại các lễ hội của địa phương, đặc biệt các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, vovinam, đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc đã được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội thể dục thể thao các cấp. Hằng năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các môn thi thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch và tổ chức Đại hội thể thao các dân tộc toàn quốc, các giải thể thao dân tộc nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao ở vùng đồng bào dân tộc và phát triển các môn thể thao dân tộc tại các địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa phát triển mạnh do thiếu quỹ đất, kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao còn khó khăn, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu.

Để đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng đặc biệt là cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, trong đó quan tâm đến phát triển môn võ cổ truyền, các môn thể thao dân tộc trong trường học và các chính sách phát triển thể dục thể thao đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các xã biên giới, hải đảo; đồng thời đầu tư nguồn ngân sách hàng năm phát triển phong trào thể dục thể thao tại các xã vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

5. Về đề nghị hàng năm ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sớm hơn để các địa phương, cơ sở chuẩn bị kinh phí và tổ chức tốt hơn; có chính sách khen thưởng cho các đơn vị triển khai, tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tiếp thu ý kiến của cử tri, từ năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành Kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sớm hơn để địa phương, cơ sở chuẩn bị kinh phí và tổ chức hoạt động tốt hơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách khen thưởng cho các đơn vị tiêu biểu tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm để khuyến khích và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri./.

>> Toàn văn nội dung văn bản

Cổng TTĐT

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×