Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022 24/01/2022 | 16:14 Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình 01/09/2021 | 18:18 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3160/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản tại Đắk Nông
Tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản tại Đắk Nông 23/03/2021 | 13:42 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL, giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới tại tỉnh Đắk Nông, năm 2021.
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua 07/08/2020 | 14:40 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 2741/BVHTTDL-PC về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phố biến, giáo dục pháp luật.
Bộ VHTTDL đề nghị phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
Bộ VHTTDL đề nghị phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua 28/07/2020 | 07:52 Ngày 27/7, Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 2741/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).
Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội 28/03/2020 | 20:08 Ban Tuyên giáo vừa có Văn bản số 128-HD/BTGTW, hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/2/2015 của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.