Danh bạ ngành VHTTDL

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của cán bộ chủ chốt

22/12/2016 | 17:07

Ngày 22/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của cán bộ chủ chốt.


Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường cùng các các bộ chủ chốt trực thuộc Bộ VHTTDL.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường, ông Nguyễn Đức Hà - Ban tổ chức Trung ương đã phổ biến Nghị quyết TW 4 khóa XII.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30- 10 – 2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Đó là; yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; Yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

Tiếp đến là phần trình bày “Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thời gian qua”; “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp.

Trong phần trình bày, ông Nguyễn Đức Hà đã chỉ ra những điểm mới của Nghị quyết TW 4 khóa XII, đồng thời lồng ghép, đưa ra những câu chuyện từ thực tế gẫn gũi, sinh động và dễ hiểu với mỗi phần.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của đại biểu tham dự. Các đại biểu ngoài tham dự Hội nghị còn được phát tài liệu để nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch.
Hà AnhBộ văn hóa, thể thao và du lịch
×